Nieuws

EVENDALEGE Aviation heeft Boeing uitgenodigd met te werken aan het door de motorfabrikant te ontwikkelen hybride elektrisch aandrijf systeem. Dit systeem zal worden getest aan boord van een aangepaste Saab 340B die wordt aangedreven door CT7-9B turboprops.

Boeing zal daarbij in samenwerking met dochterbedrijf Aurora Flight Sciences zorg dragen voor de aanpassing van het vliegtuig, de integratie van boordsystemen en ondersteuning bij de vliegtests. Aurora wordt specifiek belast met de ontwikkeling van een cockpit interface met bijbehorende software en de integratie daarvan in de boordsystemen.

Al eerder gaven GE Aviation en de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA te kennen samen te gaan werken bij de ontwikkeling van motoren met vermogens van een megaWatt.