Nieuws

DEN HAAG – Defensie heeft deze kabinetsperiode meer geld te besteden. Het kabinet voegt in totaal in de jaren 2022 tot en met 2025 € 14,8 miljard toe aan de Defensiebegroting. Daarmee voldoet Nederland in 2024 en 2025 aan de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product.

Vanaf 2026 groeit de begroting structureel met € 5 miljard. Een enorme investering van ongeveer 40% van ons huidige structurele budget.

De F-35A-vloot van de luchtmacht wordt uitgebreid van 46 naar 52 jachtvliegtuigen en voorzien van moderne langeafstands- en precisiewapens.

Daarnaast gaat het aantal van 4 MQ-9 Reapers naar acht. De onbemande vliegtuigen worden bovendien bewapend.

De Cougar-transporthelikopters worden op termijn vervangen door ‘Medium Utility Helicopters’, die speciale operaties op land en op zee kunnen ondersteunen.

De vier C-130 transportvliegtuigen maken plaats voor vijf nieuwe transportvliegtuigen.

Daarnaast worden langeafstandsraketten (kruisraketten) voor de fregatten en onderzeeboten besteld. Ook de verdediging tegen vijandige raketsystemen wordt versterkt door te investeren in Integrated Air and Missile Defense (IAMD).

Ook het Korps Mariniers krijgt nieuwe bewapening. Het gaat om moderne vuursteunmiddelen, tactische luchtverdedigingswapens en onbemande systemen.

De landmacht versterkt de Special Operations Forces (SOF) in een nieuw Rapid Reaction Command. Hierin integreren het Korps Commandotroepen en 11 Luchtmobiele Brigade. Ook bij de luchtmacht wordt verder ingezet op SOF. Er komt een squadron met specifiek geselecteerd en getraind personeel en adequaat materieel zoals specifieke helikopters om snel en geïntegreerd met andere SOF-componenten te kunnen optreden.

Bron: Ministerie van Defensie.

2 reacties op “Forse moderniseringsslag en uitbreiding luchtmacht

  1. Citaat” De vier C-130 transportvliegtuigen maken plaats voor vijf nieuwe transportvliegtuigen.”
    Worden dit wederom Lockheed C 130 J – nieuwste versie – of misschien de Airbus A 400 M transport vliegtuigen ? Uit logistiek en operationeel oogpunt zou Lockheed weer de winnaar kunnen zijn, maar België heeft wél gekozen voor A 400 M toestellen, terwijl Duitsland, waar men als het ware “één leger” wenst te vormen vanwege de Airbus problemen juist gekozen heeft voor de Lockheed, gaat men dus linksom of rechtsom ?

  2. EINDELIJK krijgt Defensie méér geld na teveel jaren van te forse bezuinigingen. Voor onze veiligheid, waar ik ooit als dienstplichtig soldaat mijn bijdrage aan had geleverd, mogen we best meer financiële middelen aan Defensie toekennen om die veiligheid zo goed als mogelijk te waarborgen en te versterken. Door een onfortuinlijke gebeurtenis niet ver hier vandaan is in men in Nederland en enkele ons omringende landen wakker geschud meer en beter te investeren om de vrijheid waar velen hun offers voor hebben gebracht, te vergroten. Niet alleen financieel, maar ook in menskracht mogen we Defensie niet meer verzaken, daar is in het recente verleden al te veel aan beknibbeld. Ik waardeer de inzet van de dames en heren die bij Defensie werkzaam zijn zéér en ben dankbaar voor hun inzet en dat zij alle steun mogen krijgen die ze verdienen ! ! !