Piloot en Vliegtuig Editie 3-2021

Abonneren

Pagina 17 van: Piloot en Vliegtuig Editie 3-2021

PILOOT EN VLIEGTUIG maart 2021 17 de meeSt logiSche oploSSiNg? Nu, bijna tien jaar later, weten we wat de politiek heeft besloten. Name- lijk klimaatdoelen, uitgedrukt in uitstootwaarden met daaraan gerelateer- de belastingen en dus een ...
De 5 beste tips voor 'Air-to-air fotografie'?

Die krijg je vanmiddag tijdens de Online Masterclass! 
I.s.m. Cristian Schrik | Meld je snel aan

Gratis voor abonnees | vanaf 16:30 uur