Piloot en Vliegtuig Editie 11-2020

Abonneren

Pagina 10 van: Piloot en Vliegtuig Editie 11-2020

10 PILOOT EN VLIEGTUIG november 2020 nieuws & info www.pilootenvliegtuig.nl inteRnationaal aiRBuS DiamonD aiRcRaFt Diamond Air­ craft heeft de Diamond DA20­C1 op­ nieuw in pro­ ductie geno­ men. van het in 1992 geïntrodu...