Piloot en Vliegtuig Editie 1-2022

Download editie als PDF Abonneren

Pagina 9 van: Piloot en Vliegtuig Editie 1-2022

PILOOT EN VLIEGTUIG januari 2022 9 NIEuWE BoEKEN LuchTVaaRTVERhaaLTJEs Luchtvaart le­ vert een schier onein­ dig aantal ver­ halen op. Dat valt ook nu weer op te maken uit de inmiddels vijf­ de (!) publica­ tie waarin op ware...
De 5 beste tips voor 'Air-to-air fotografie'?

Die krijg je vanmiddag tijdens de Online Masterclass! 
I.s.m. Cristian Schrik | Meld je snel aan

Gratis voor abonnees | vanaf 16:30 uur