Piloot en Vliegtuig Editie 09-2020

Abonneren

Pagina 25 van: Piloot en Vliegtuig Editie 09-2020

PILOOT EN VLIEGTUIG september 2020 25 Van Hooijdonk: “De kosten van zo’n revisie zijn vanwege dure onderde- len en pure arbeidsintensiviteit dermate hoog, dat ik voor die paar dui- zend euro’s extra voor een nieuwe motor koos. maar...