Piloot en Vliegtuig Editie 07 – 2011

Abonneren

Pagina 54 van: Piloot en Vliegtuig Editie 07 – 2011

DOOR: MICHIEL KLINKSPOOR 54 PILOOT EN VLIEGTUIG JULI 2011 In Nederland dient de aspirant-vlieginstruc- teur zich aan te melden bij een Flight Training Organisation (FTO) met een door het Inspec- tie van Verkeer en Waterstaat (IVW) goedge-...