Piloot en Vliegtuig Editie 05-2023

Download editie als PDF Abonneren

Pagina 10 van: Piloot en Vliegtuig Editie 05-2023

10 PILOOT EN VLIEGTUIG MEI 2023 NIEUWS & INFO www.pilootenvliegtuig.nl NIEUWE BOEKEN MISSION ACCOMPLISHED In twee delen beschrijft Evert Motsha- gen zijn lange, dertig jaar om- vattende, actieve jachtvlie- gersleven vanaf...