Bedrijf

Contactinformatie ATC Vliegopleiding

Adres
Jan van Galenlaan 14
7441 JD Nijverdal
Nederland
Telefoonnummer
0548 657764
Website
www.aircrewcenter.nl
E-mail
info@aircrewcenter.nl

De Nederlandse ATC Vliegopleiding heeft een jarenlange samenwerking met de European Flight Academy en biedt een EASA Part-FCL CPL integrated vliegopleiding aan.
De opleiding is gericht op een cockpitfunctie binnen de Lufthansa Group. Ben je succesvol in de selectie dan financiert de Lufthansa Group de opleidingskosten.

Heb je altijd piloot willen worden?
Vind je het leuk om in Duitsland en in de USA de vliegopleiding te volgen? Theorieopleiding in Bremen, praktijktraining in Florida of Arizona en de vervolg praktijktraining in Noord-
Duitsland. Lijkt het je leuk om vanaf Rostock-Laage naar Internationale luchthavens als Düsseldorf en Frankfurt te vliegen? De MCC training in één van de grootste
simulatorcentra van Europa te volgen op een Full-Motion jet simulator? Vliegtraining in een Internationale omgeving…

De ATC Vliegopleiding heeft in Europa als enige een partnerschap met de European Flight Academy GmbH in de opleidingen tot verkeersvlieger voor de Lufthansa Group.
Het monitoren en coachen van eigen studenten heeft een hoge prioriteit. In het begin zal het meer georiënteerd zijn op de selectieprocedure en de basisopleiding, later in de
opleiding zal het meer operationeel gerelateerd zijn en ter voorbereiding op het vliegen bij de luchtvaartmaatschappij. De ATC Vliegopleiding is geaccordeerd door Lufthansa Aviation
Training.

Financiering opleidingskosten
De Lufthansa Group heeft het mogelijk gemaakt om de opleidingskosten middels een renteloos studievoorschot te kunnen voldoen. Vooraf aan de ATPL of MPL opleiding voldoet
de student een verwaltungsgebühr, een beheervergoeding en een eerste termijn. De resterende opleidingskosten kunnen na afronding van de vliegopleiding vanuit het salaris bij de lucht-vaartmaatschappij voldaan worden.

De pre-selectie in Nederland is een eerste beoordeling of je kan voldoen aan de eisen voor de opleiding tot verkeersvlieger en de cockpitfunctie voor de Lufthansa Group. Onder andere wordt gekeken of je past in de Duitse luchtvaartcultuur omdat zowel de opleiding en de typetraining bij de luchtvaartmaatschappij in Duitsland plaatsvinden. We noemen dit ‘culture fit’, een belangrijk item in de gehele selectie.

Het Nederlandse team en Duitse team werken al jaren samen. De opleidingen voor Lufthansa Mainline en de dochtermaatschappijen vallen allemaal onder de European Flight Academy. Binnen de organisatie is ATC de Nederlandse partner om de Nederlandse en Belgische studenten te monitoren en voor aanvang van de selectie en opleiding alle informatie te geven. Is de pre-selectie in Nederland succesvol dan ondersteunt ATC Vliegopleiding jou in de verdere selectieprocedure. Kan jij in een kort tijdsbestek jezelf verbeteren dan ben je trainbaar. Aan de selectieprocedure in Nederland en Duitsland zijn geen kosten verbonden.

Informatie Events in Nederland
Tijdens de informatiebijeenkomsten in Holten geven we informatie over; de ATPL en de MPL opleidingen, de selectieprocedure bij het Duitse Lucht- en Ruimtevaart
Instituut (DLR) en de selectieprocedure bij Interpersonal, de toelatingseisen voor beide opleidingsmodulen en gaan we in op de Lufthansa methodiek plus de mogelijkheid van een
studievoorschot. Vanaf 2012 is de samenwerking tussen ATC en de Lufthansa opleidingen. Voor 2020 is de samenwerking nog beter gedefinieerd, de Duitstalige events verzorgt EFA in
Duitsland en de Engelstalige/Nederlandstalige events worden verzorgd door ATC in Nederland.

Recruitment Support
Na de MCC training in Frankfurt of Berlijn volgt in Holten de theorielessen ter voorbereiding op de typerating en line training bij de luchtvaartmaatschappij door ervaren Nederlandse
gezagvoerder(s).

Naast de reguliere ATPL en MPL klassen kunnen de luchtvaartmaatschappijen Austrian en Swiss eigen MPL klassen faciliteren. ATC heeft de exclusiviteit om in de Engelstalige MPL
klassen studenten te plaatsen.

Binnen de Lufthansa Group zijn geen extra kosten voor een Type Rating (TR); via de ATPL opleiding is de TR onderdeel van de training bij de LHG luchtvaartmaatschappij en via de MPL op-leiding is de TR onderdeel van het MPL brevet.

ATC Vliegopleiding
Jan van Galenlaan 14
7441 JD Nijverdal
Telefoon 0548 – 657764
E-mail info@aircrewcenter.nl
Website www.aircrewcenter.nl