Evenement

Algemene informatie

Datum
vrijdag 24 januari 2014
Aanvangstijd
15.00
Eindtijd
20.00
Locatie
Marijkeweg 20, Wageningen
Meer informatie
jongeren.rijnijssel.nl

Wie zijn wij?

Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen de kans zich te ontwikkelen, een vak te leren en een diploma of certificaat te behalen. De meeste studenten komen uit (de omgeving van) Arnhem. Maar ook studenten van verder weg zijn van harte welkom. Zolang je voldoet aan onze toelatingscriteria proberen we je zo goed mogelijk te plaatsen op een opleiding van Rijn IJssel. En anders verwijzen we je door naar een andere school of opleiding.

Missie

Rijn IJssel biedt studenten een degelijke beroepsopleiding of educatietraject. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft gehaald, is klaar voor de toekomst. De student heeft een vak geleerd. Niet alleen in de schoolbanken, maar ook in de praktijk. Ruime praktijkervaring is immers cruciaal voor een be-roepsopleiding. Rijn IJssel werkt nauw samen met honderden werkgevers in de regio. Samen met deze leerbedrijven zorgt Rijn IJssel ervoor dat studenten kennismaken met de laatste ontwikkelingen in het beroep. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Wie nog verder wil leren, bijvoorbeeld in het hbo, kan doorstromen naar een vervolgopleiding.

Kernwaarden

Om studenten een goede opleiding te kunnen bieden hanteert Rijn IJssel vier kernwaarden: betrouw-baar, betrokken, inspirerend en zelfbewust. Deze waarden gelden voor iedereen die betrokken is bij Rijn IJssel: studenten, medewerkers en stagebedrijven.

Rijn IJssel is:

Betrouwbaar We doen wat we beloven.

We verwachten van iedereen: afspraak is afspraak.

We zijn realistisch: altijd met beide benen op de grond.

Betrokken We staan midden in de samenleving.

We hebben aandacht voor iedere student.

We bewaken de grenzen van onze deskundigheid.

Inspirerend We dagen studenten uit om te leren.

We zien de praktijk als motor voor presteren.

Zelfbewust We staan voor onze kernopdracht.

We durven te kiezen.

We zijn doelgericht.

Regio

De regio waarin Rijn IJssel actief is, profileert zich met een aantal sectoren. Binnen deze sectoren bieden wij opleidingen aan die herkenbaar zijn voor werkgevers in onze regio:

Zakelijke en financiële dienstverlening

Gezondheidszorg

Onderwijs & Overheid

Handel

Energie & Milieutechnologie

Mode & Vormgeving

Food

 

Opleidingenaanbod

Naast deze opleidingen is Rijn IJssel van oudsher sterk in de volgende sectoren:

Sport en Bewegen (met CIOS Arnhem)

Food & Hospitality (met Vakschool Wageningen)

Mode & Vormgeving

Laboratoriumtechniek

Autotechniek

Naast het reguliere beroepsonderwijs verzorgt Rijn IJssel ook opleidingen en cursussen voor volwas-senen, onder andere op het terrein van inburgering en de Nederlandse taal.

We stemmen ons totale opleidingenaanbod af met andere scholen in de regio. Rijn IJssel heeft veel verschillende opleidingen, maar biedt niet alles aan. Zo blijven we financieel gezond.

Ondernemend en duurzaam

Binnen onze opleidingen zoeken wij steeds naar de balans tussen ondernemendheid en duurzaamheid. In de snel veranderende arbeidsmarkt is één opleiding voor het leven vaak niet meer voldoende. Werknemers moeten bereid zijn zich te blijven ontwikkelen. Ons onderwijs bereidt daarom niet alleen voor op de eerste functie in de arbeidsmarkt, maar ook op het leren in de verdere loopbaan. In dat opzicht kiest Rijn IJssel altijd voor duurzaam opleiden. Er is oog voor innovatie en ondernemendheid, maar ook voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en de kwaliteit. Op basis van ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt vernieuwen we waar nodig de opleidingen. We spelen in op kansen in onze omgeving. We stimuleren een ondernemende houding. Daarbij houden we onze blik op de lange termijn. Innovatie is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de bestaande opleidingen.

Onderwijs voor jongeren en volwassenen

Binnen Rijn IJssel onderscheiden we twee kerntaken. Naast middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren biedt Rijn IJssel ook onderwijs en educatie aan voor werknemers of volwassenen.

Kerntaak 1 Rijn IJssel biedt voltijds middelbaar beroepsonderwijs voor jonge mensen op alle niveaus. Iedere student krijgt een passend leerarrangement.

Kerntaak 2 Rijn IJssel biedt opleidingen en cursussen op het gebied van een leven lang leren. Rijn IJssel kent hiervoor combinaties van werken en leren, volwassenonderwijs, educatie en contractactiviteiten.

Kerntaak 1: middelbaar beroepsonderwijs voor jonge mensen

Wij verzorgen middelbaar beroepsonderwijs voor jonge mensen die een diploma willen behalen. Binnen onze opleidingen hebben wij basis-, specifiek- en select aanbod. Ons basisaanbod omvat de reguliere mbo-opleidingen. Voor deze opleidingen is sprake van een stabiel evenwicht tussen arbeidsmarktvraag en het aantal studenten. Daarnaast hebben wij een specifiek aanbod. Dit aanbod is gericht op de specifieke kenmerken van onze regio. Wij hebben daar expertise op ontwikkeld waardoor wij ons onderscheiden in de regio. Tot slot hebben wij select aanbod: een beperkt aantal opleidingen waarvoor wij op bovenregionaal niveau studenten aantrekken en die slechts een beperkt aantal andere mbo-scholen in Nederland aanbieden.

Kerntaak 2: onderwijs voor werkenden of volwassenen

We verzorgen daarnaast onderwijs voor mensen die al werken en zich verder willen ontwikkelen. Daarvoor hebben wij beroeps- of vakgerichte opleidingen die mensen kunnen volgen in combinatie met hun baan. Rijn IJssel kent ook tal van cursussen en opleidingen gericht op algemene ontwikkeling (inburgering en andere vormen van educatie). Het opleidingenaanbod stemmen we af op de vraag uit de regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.