Nieuws

HAMBURG – De internationale luchthaven van Hamburg investeert ongeveer 70 miljoen euro in de bouw van zijn eigen windmolenpark. Het plan behelst de bouw van zes turbines op eigen terrein die vanaf 2028 ongeveer honderd luchthavengebouwen van groene stroom moeten voorzien.

De aanleg van het windmolenpark maakt deel uit van de Net Zero 2035-strategie van het vliegveld in het noorden van Duitsland.

Het gebied waar de molens komen, maakt deel uit van een totale oppervlakte van ongeveer 2.100 hectare waarop Hamburg Airport al tientallen jaren investeert in natuur- en soortenbehoud. In de afgelopen 20 jaar heeft de luchthaven bijna een miljoen bomen geplant op haar terrein. Het windpark wordt uitsluitend gebouwd op gepachte landbouwgrond die niet onder natuurbescherming valt.

Hamburg Airport betrekt naar eigen zeggen vanaf het begin burgers, politici, autoriteiten en organisaties bij het plan.