Nieuws

LELYSTAD – Het ROC van Amsterdam – Flevoland heeft onlangs een elektrisch vliegtuig, de Pipistrel Velis Electro, aangeschaft en gaat deze luchtwaardig houden en stationeren op Lelystad Airport.

Tegelijkertijd wordt op de luchthaven in samenwerking met andere partijen zoals KLM een fieldlab Elektrificatie opgericht om als proeftuin te dienen rondom het onderhoud aan elektrische en/of hybride vliegtuigmotoren. Aanstaande donderdag 15 december vindt de officiële ingebruikname plaats.

“Voor onze studenten is het van grote meerwaarde om op een echt nog vliegend toestel hun skills te kunnen ontwikkelen”, aldus Philip Mol, directievoorzitter van MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam – Flevoland. Ook wordt vanuit het fieldlab een bijdrage geleverd aan het landelijk te ontwikkelen keuzedeel elektrificatie voor de opleiding Vliegtuigonderhoudstechniek.

De Nederlandse Luchtvaart staat aan de vooravond van omvangrijke transitie naar een duurzame toekomst. Duidelijk is dat binnen de General Aviation elektrificatie als eerste haar intrede heeft gedaan en stevig doorgezet gaat worden.

Bij het ROC van Amsterdam – Flevoland is duurzaamheid een van de dragende pijlers van de meerjarenstrategie. Aan de studenten is de belofte gedaan om in elke opleiding duurzaamheid een prominente plek te geven.

Binnen het fieldlab werken partijen als de KLM, NLR, Lelystad Airport, ondersteund door de Provincie Flevoland, en de gemeente Lelystad met elkaar samen via het Samenwerkingsverband Amsterdam – Lelystad Airport (SCALA). 

Ook wordt het Fieldlab verbonden met het landelijke initiatief Luchtvaart in Transitie en andere regionale initiatieven. Er is bewust gekozen om het fieldlab te positioneren op Lelystad Airport. 

Wethouder Dennis Grimberen van de gemeente Lelystad zal op donderdag (15 december) aanwezig zijn op Lelystad Airport voor de officiële ingebruikname.