Nieuws

Maastricht doet 747-200 en MD-11 in de ban

2

MAASTRICHT – Maastricht Aachen Airport komt met een voorstel om vanaf 1 april 2023 vliegtuigen van het type Boeing 747-200 en McDonnell Douglas MD-11 niet meer toe te laten op de Limburgse luchthaven. Ook wil de luchthaven met ingang van het nieuwe luchthavenbesluit een toeslag van 100% rekenen voor vliegtuigen van het type Boeing 747-400.


Het stimuleren van vlootvernieuwing maakt deel uit van het Statenvoorstel dat Gedeputeerde Staten van Limburg naar Provinciale Staten heeft gestuurd. De luchthaven streeft naar een versnelde uitfasering van beide vliegtuigtypes die, ook volgens de geraadpleegde omwonenden, de meeste hinder opleveren. Om het beeld bij omwonenden op te halen gingen vertegenwoordigers van de luchthaven begin september 2022 in gesprek met omwonenden en nodigden zij hen uit om een enquête in te vullen. Deze gegevens zijn geanalyseerd en vergeleken met een rapportage van KICL, het meldpunt voor vlieghinder in Limburg.

Bevindingen
Uit de resultaten van de ronde tafelgesprekken, interviews en enquête bleek dat vrachtvliegtuigen in het algemeen bij de respondenten voor de meeste geluidshinder zorgen. Specifiek gaat het dan om de Boeing 747 serie (-200 / -400 / -8F), aangevuld met de Boeing 777. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de 747-8F voornamelijk veel overlast geeft van geluid en trillingen, en de 747-200 en 747-400 vooral overlast geeft van geluid bij het opstijgen. Vrachtvliegtuigen in het algemeen zorgen voor hinder in verband met het geluid, laagvliegen en het creëren van vortex wervelingen.

Maatregelen
Op basis van deze bevindingen heeft de directie van Maastricht Aachen Airport het volgende voorstel opgesteld om de vliegtuigtypes die de meeste hinder veroorzaken versneld uit te faseren:

  • Per 1 april 2023 zijn vluchten met een Boeing 747-200 en MD11 niet meer toegestaan op Maastricht Aachen Airport. Hierbij houdt de luchthaven rekening met een implementatie van 90 dagen vanaf besluitvorming Provinciale Staten in december.
  • Met ingang van het nieuwe Luchthavenbesluit ontmoedigt de luchthaven de komst van vliegtuigtype Boeing 747-400 door deze met een tariefverhoging van minimaal 100% te belasten.
  • Met ingang van 2030 is ook de Boeing 747-400 niet meer toegestaan op Maastricht Aachen Airport.

Bestaande maatregelen
Deze maatregelen vervangen de reeds ingevoerde ontmoedigingsmaatregelen uit voorgaande jaren. Vanaf april 2019 geldt een toeslag van ongeveer 35% voor vliegtuigen uit de meest lawaaiige categorieën en in 2021 kwam daar nog een toeslag op per start én landing voor onder meer de Boeing 747-200 (onderkant hoofdstuk 3 vliegtuigen). Sinds de invoering van de toeslag in 2019 is het aantal vliegbewegingen met deze vliegtuigtypes bijna gehalveerd ten opzichte van 2018.			
			

2 reacties op “Maastricht doet 747-200 en MD-11 in de ban

  1. De 747-200 en de MD 11 verbieden en de B 747-400 100 % toeslag laten betalen om gebruik te maken van MAA om geluidshinder in dit deel van Zuid Limburg te beperken, terwijl wij wel dagelijks geconfronteerd worden met AWACS Boeing 707’s die meer geluidshinder veroorzaken dan bovengenoemde toestellen. De NATO heeft geen geld om die AWACS kisten te voorzien van geluidarme motoren die vaak ook nog op 300 meter rondjes draaien in Zuid Limburg om maar te zwijgen van lawaai van Luik airport en menig landende 747-400’s op de AWACS basis vlak over de grens van Schinveld, is dat niet meten met twee maten het een verbieden en het andere “gedogen” ? Misschien was sluiting van MAA beter geweest, na de mijnen nu nog het vliegveld !

  2. PETER de GROOT schreef:

    De 747-800, zoals in dit artikel genoemd, bestaat niet. De juiste type aanduiding is 747-8. In het artikel over de laatste 747-8 aan Atlas Air staat het gelukkig wel juist. Doe je voordeel ermee. Vriendelijke groet!