Nieuws

VLNIUS – Voor de verplaatsingen van de Rode Duivels tijdens de recente UEFA Euro2020-campagne deed dede Belgische KBVB via de Antwerpse makelaar The Aviation Factory een beroep op de Europese zakenluchtvaartmaatschappij KlasJet.

Die maatschappij raakte echter verwikkeld in een felle discussie met de Belgische autoriteiten na een maand van intimidatie en pesterijen alsook van gecoördineerde aanvallen op het bedrijf in bepaalde Belgische media.

De situatie escaleerde op 30 juni 2021, toen een KlasJet-bemanning werd aangehouden op de luchthaven van Brussels South Charleroi. Tot op heden hebben Belgische functionarissen nog steeds niet te kennen gegeven binnen welk wettelijk kader het onderzoek gevoerd werd. “Deze acties hadden een negatieve invloed op de dagelijkse activiteiten van ons bedrijf. Omdat het rechtmatige vrije verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU gevrijwaard moet blijven, beschouwt KlasJet dergelijke acties als ongeoorloofd. Wij onderzoeken op dit ogenblik welke juridische stappen we kunnen nemen opdat dergelijke acties zich in de toekomst niet meer zouden voordoen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de goede naam en reputatie van KlasJet te verdedigen”, aldus Klasjet CEO Rita Domkute.

Ongegronde aanhoudingen
Tijdens hun aanhouding mocht de KlasJet-crew met niemand contact opnemen. Telefoons werden in beslag genomen en alle bemanningsleden werd verhoord. Hun basisrechten werden geschonden want ze mochten met niemand contact hebben. Ze konden bovendien geen juridische bijstand vragen en moesten verklaringen afleggen in een andere dan hun eigen moedertaal. Dit vermoeiende en intimiderende spektakel duurde meer dan drie uur. Daarna weigerden de autoriteiten ook maar enige grond of verklaring te geven voor de aanhoudingen.

Op 1 juli bevestigden Belgische functionarissen in een aantal Belgische kranten dat er geen rechtsgrond of jurisdictie was om dergelijke onderzoeken te starten. Toch bleven ze Klasjet beschuldigen van niet nader genoemde ‘overtredingen’.

Intergouvernementele communicatie
Litouwen heeft zijn bezorgdheid over deze situatie geuit in de Europese Unie. Nadat KlasJet een verzoek tot assistentie had ingediend, heeft de Litouwse Ambassade in Brussel KlasJet ingelicht dat ze naar de Belgische federale regering een factuur heeft gestuurd en dat ze intussen ook een antwoord heeft ontvangen. Er is ‘intergouvernementele communicatie’ aan de gang om de redenen en omstandigheden van de bovengenoemde situatie op te helderen, en om er zeker van te zijn dat de rechten van de burgers van de Republiek Litouwen niet geschonden werden.

Juridische maatregelen
Naast de samenwerking met de Litouwse en Belgische autoriteiten, overweegt KlasJet alle mogelijke juridische maatregelen om ambtenaren die misbruik maken van hun macht te identificeren en hen te dwingen verantwoording af te leggen voor hun daden. Het bedrijf is van mening dat het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EU een belangrijk economisch voorrecht is dat gevrijwaard moet blijven voor elke onderneming die onder de EU-wetgeving handelt. Ter verdediging van dit grondrecht heeft KlasJet omtrent de hele situatie juridisch advies ingewonnen.

Ad hoc VIP-chartervluchten
KlasJet is een Europese zakenluchtvaartmaatschappij, die opgericht werd 2014. De hoofdzetel is gevestigd in Vilnius (Litouwen). KlasJet is gespecialiseerd is in ad hoc VIP-chartervluchten. De vloot telt zeven vliegtuigen (een Bombardier CRJ-200, twee Boeings 737-300 en vier Boeings 737-500), allemaal in full businessclass configuratie.
De 737-500’s bieden plaats aan 56 passagiers en de 737-300’s zijn uitgerust met 64 of 68 stoelen. Voor de UEFA Euro2020-campagne van de Rode Duivels werd een Boeing 737-500 met 64 businessclass stoelen ingezet.