Nieuws

DENVER – Jet It en JetClub worden launcing customer van de in april 2021 geïntroduceerde Bye Aerospace eFlyer 800. Beide Amerikaanse en Europwse aanbieders van vliegtuigen in deeleigendom hebben getekend voor een ‘vloot’ toestellen van dit type met vastgelegde kooprechten op nog eens een onbekend aantal. Daarnaast werden vier eenmotorige vierpersoons eFlyer 4s besteld.

Het tweemotorige toestel zal plaats gaan bieden aan acht personen (piloot en zeven passagiers) en wordt ontwikkeld om turboprops als de King Air 260 uit de markt te drukken. Bij een stukprijs van zes miljoen dollar wordt het toestel even duur als een nieuwe King Air 260. De operationele kosten zullen volgens Bye echter aanmerkelijk lager uitvallen en rond een vijfde van die van de turboprop komen te liggen.

Vooreerst wordt voor de eFlyer na een klimsnelheid van 3.400 fpm (1.036 m/min) op FL350 (10.668 m) een kruissnelheid voorzien van 320 kts (593km/h). Bij een kruissnelheid van 280 kts (519 km/h) kan 500 nm (926 km) overbrugd worden met 35 minuten IFR reserve.

Met het oog op de veiligheid krijgen beide Safran ENGINeUS motoren dubbel uitgevoerde motorspoelen en viervoudig uitgevoerde accusets waarbij Safran’s EneUSGRID niet alleen de distributie van de elektriciteit regelt, maar ook het elektrische netwerk beschermt. Tevens zal een airframe parachute worden ingebouwd.

Andere zaken waaraan momenteel gewerkt worden zijn onder meer een emergency auto-landing systeem, terrein waarschuwing en zonnepanelen.

De Britse accufabrikant Oxis Energy zal de benodigde lithium-zwavel accu’s gaan leveren. Deze staan nu nog te boek voor 450 Wh/kg en een energiedichtheid van 550 Wh/L. Volgens Oxy zullen deze waar eind 2023 opgelopen zijn tot 550 Wh/kg en 700 Wh/L terwijl rond 2026 gerekend wordt op respectievelijk 600 Wh/kg en 900 Wh/L rond 2026.

Gemikt wordt op een marktintroductie tussen 2024 en 2026 waarbij uitdrukkelijk gekeken wordt naar Amerikaanse en Europese air-taxi, air-cargo, regionale en charter markten. Volgens de fabrikant zijn met meerdere partijen al aanbetalingsafspraken gemaakt.

Uit de eFlyer 800 wordt ook een missievariant ontwikkeld.