Nieuws
Teuge Airport

TEUGE – Het bestuur van de NV Luchthaven Teuge heeft met verbazing kennisgenomen van de Statenbrief aangaande het luchthavenbesluit Teuge en daarop middels een schrijven naar de Provincie op gereageerd.

Sinds 2014 wordt volgens de luchthaven met de Provincie gesproken over de omzetting van de bestaande Aanwijzing vanuit het Rijk. Niet voor niets dringen zowel omwonenden als de Luchthaven al enige jaren op afhandeling van dit besluit. De formele aanvraag voor omzetting wordt volgens het bestuur door de Provincie beantwoord alsof er een geheel nieuw besluit zou moeten worden genomen, een route die kan rekenen op een langdurig traject van bezwaar, beroep en juridisch verzet.

Daarbij worden volgens het bestuur door de Provincie met name de negatieve effecten op de directe omgeving van de Luchthaven als uitgangspunt genomen. Luchtvaart dient evenwel gezien worden in een bredere context. Zo heeft Teuge binnen het Nederlandse Luchthavensysteem een specifieke functie met betrekking tot opleiding, recreatieve luchtvaart, remote sensing en luchtsporten. Binnen dit systeem vervult de Luchthaven Teuge volgens het bestuut dé leidende rol binnen het General Aviation segment in Nederland. Voor een gezonde exploitatie en vervulling van deze unieke positie, zijn álle vormen van luchtvaart van belang. Door nu zeer selectief aan te sturen op het afbouwen van enkele activiteiten worden de functie en continuïteit van Luchthaven Teuge ernstig in gevaar gebracht. De Provincie kiest hiermee volgens het bestuur voor een vergaande de vorm van overheidssturing op de bedrijfsvoering van individuele ondernemers en van de luchthaven in haar geheel.

Over de impact van de luchthaven op de directe omgeving mag duidelijk zijn dat hinderbeperking is een essentiële opdracht is aan elke luchthaven, zo ook aan de Luchthaven Teuge. Hieraan wordt in goede dialoog met betrokkenen uitvoering gegeven. Instrumenten daar bijzijn de CRO, afspraken over vlucht profielen en de definitie van ‘areas to be avoided’. Mede dankzij deze dialoog en inspanningen is Teuge de luchthaven met verhoudingsgewijs de minste geluidsklachten van Nederland. Het verbaast het bestuur dan ook dat in “de verkenning” van de provincie buitensporig veel waarde wordt toegedicht aan de zogenaamde “hinder” van het vliegveld.

Voor de luchthaven is een keuze voor Scenario 2,als voorwaardelijk voor scenario 3B, een noodzakelijk vereiste alsbasis voor een gezonde exploitatiei n de komende jaren.

Het luchthavenbestuur vertrouwt erop dat de Provincie medio 2021 voor Scenario 2kiest: “omzetting zoals aangevraagd”. Hiermee kan de langdurige omzettingsprocedure worden afgerond en bestaat duidelijkheid voor alle betrokken partijen

1 reactie op “Bestuur van de NV Luchthaven Teuge neemt stelling

  1. Surink F.P.W.J. schreef:

    De Provincie Gelderland heeft niet in de gaten welke rol de Luchthaven Teuge heeft binnen de GL. De Gedeputeerde van de Provincie Gelderland Mevrouw Christianne van der Wal-Zeggelink [VVD] verantwoordelijk binnen GS voor o.a. de Luchtvaart zou hier toch PS moeten kunnen overtuigen dat inperking van de Luchthaven Teuge, de exploitatie hiervan ernstig in gevaar kan/zal brengen. NB de VVD die staat voor het bedrijfsleven, innovatie en je op eigen kracht in deze maatschappij handhaven moet beter weten. Mevrouw van der Wal-Zeggelink is ook voorzitter van het Hoofdbestuur van de VVD. In Nederland is de kleine groep die het meeste lawaai maakt [U weet wel die holle vaten] blijkbaar van groot belang. Hopelijk gaat de politiek inzien dat Teuge niet alleen belangrijk is voor de bedrijven en recreatie, er genieten ook vele tienduizenden passieve recreanten van de GA in het algemeen. In NL gaat gelukkig het algemene belang nog altijd voor dat van enkele klagers. Ik wens PS en mevrouw van der Wal-Zeggelink veel wijsheid.