Nieuws
Foto: Vliegbasis Leeuwarden.

LEEUWARDEN – De F-35’s uit Leeuwarden die uit voorzorg aan de grond werden gehouden omdat bij drie van de negen toestellen slijtage aan de motoren was ontdekt, mogen weer vliegen.

Dit is besloten na overleg met motorfabrikant Pratt & Whitney die bepaalde dat de drie F-35’s met slijtage gerepareerd moeten worden. Voor de andere toestellen ws er geen reden om deze langer aan de grond te houden.

Mogelijk heeft opspattend gruis bij drie F-35’s slijtage veroorzaakt aan de motor. Het gruis zou afkomstig zijn van een anti-sliplaag van het banenstelsel op Vliegbasis Leeuwarden.

De F-35 heeft een zwaardere motor dan een F-16 en blaast daardoor tijdens het taxiën meer gruis op. Bij de F-16 is deze vorm van slijtage niet geconstateerd. Het start- en landingsstelsel verkeert overigens in goede staat van onderhoud.

Er zijn extra maatregelen genomen om zogenoemde foreign object damage te voorkomen. Zo wordt het banenstelsel van de vliegbasis extra gecontroleerd op gruis.

De motorslijtage op de Friese basis werd ontdekt tijdens standaard inspecties.

Bron: Ministerie van Defensie