Nieuws

LONDEN – Het Britse bedrijf Clean Planet Energy (CPE) is er naar eigen zeggen in geslaagd uit plastic afval kerosine / Jet Fuel te winnen die de CO2 emissie met 75% terug kan dringen in vergelijking met traditionele fossiele vliegtuigbrandstof. Het gerecyclede product is volgens CPE dusdanig zuiver dat het direct kan worden gebruikt.

CPE heeft een gepatenteerd procedé ontwikkeld waarbij plastic wordt versnipperd. De deeltjes worden vervolgens in een reactor verhit waardoor de moleculaire structuur verandert en er uit iedere 1.000 kg plastic na condensatie 556 liter stokolie ( EU EN15940 norm), 75 liter kerosine, 267 liter nafta en 172 kg koolstof kan worden teruggewonnen.

Deze nafta wordt vervolgens gebruikt om de reactor te verhitten terwijl de koolstof kan worden hergebruikt als pigment of als middel om autobanden te versterken.

Bij de teruggewonnen brandstoffen is volgens CPE sprake van een zeer laag zwavelgehalte zodat ook de uitstoot van zwaveloxide (SOx) en het giftige stikstofdioxide (NOx) met een factor 850 kan worden teruggedrongen.

CPE heeft zich ten doel gesteld jaarlijks een miljoen ton aan plastic afval te recyclen wat moet leiden tot de bouw van tientallen ecoPlants wereldwijd. Dit plastic wordt nu nog verbrand, belandt op de vuilnisbelt of wordt domweg in het water gedumpt (waarbij volgens de Universiteit van Toronto rond 2030 sprake is van 53 miljoen ton afval in rivieren, meren, zeeën en oceanen)

In Engeland worden de eerste twee fabrieken gereedgemaakt voor in gebruik name in maart 2021; vier andere zijn in aanbouw die elk per dag zestig ton plastic kunnen verwerken.