Nieuws

MEDIS – De Franse start-up VoltAero heeft in het kader van het Europese Green Deal Strategy and Recovery Plan een subsidie van €2.1 toegewezen gekregen van de Europese Unie.

VoltAero was een van de 2.077 indieners van een projectplan dat door de European Innovation Council als ‘excellent’ werd bestempeld. Daardoor komt het Cassio-project ook in aanmerking voor een lening van elf miljoen Euro uit een Europees stimuleringsfonds.

De Franse onderneming besloot recent samen met de Belgische Sonaca Group werk maken bij het productierijp maken van de hybride-elektrisch aangedreven Cassio varianten.

Sonaca zal het Franse bedrijf helpen bij het vertalen van het definitieve ontwerp naar in serie te produceren typevarianten die plaats gaan bieden aan respectievelijk vier, zes en tien inzittenden.

Bij dit ontwerp is sprake van een pusher configuratie en canardvleugels aan de voorzijde van het toestel. VoltAero gaat daarbij uit van een ‘cluster’ elektromotoren die worden gevoed door een verbrandingsmotor.

Voor de Cassio 330 is een motorvermogen voorzien van 380 kW terwijl de zespersoons 480en tienpersoons 680 en gedacht wordt motorvermogens van respectievelijk 480 en 600 kW.

VoltAero is voornemens in het zuidwesten van Frankrijk een productiefaciliteit te realiseren en overweegt licentiebouw in Noord Amerika en Azië. Daarbij wordt gemikt op 2023 als het jaar van marktintroductie voor de Cassio 330.