Nieuws

Enkele weken geleden had een passagier van een KLM-vlucht naar Ibiza het nodige profijt van zijn sim only abonnement. Hij kon namelijk goed een incident in het vliegtuig vastleggen en dit snel met de wereld delen via het internet. Dat filmpje werd binnen vier dagen maar liefst 200.000 keer bekeken en door verschillende nieuwsmedia opgepakt. Op het filmpje was te zien hoe een agressieve man door cabinepersoneel en medepassagiers in bedwang moest worden gehouden. Er vielen zelfs de nodige klappen.

Lastige passagiers

Overlast op een vlucht is verre van zeldzaam. Zeker op korte vakantievluchten doen zich wel eens incidenten voor. Volgens onderzoek stijgt het aantal incidenten tijdens vluchten al jaren en is er sinds 2013 bijna sprake van een verdubbeling. Vaak is er alcohol in het spel. Dat leidt tot luidruchtige passagiers die hun medepassagiers tot last zijn. In extremere gevallen leidt het tot verbale of fysieke agressie jegens medepassagiers en cabinepersoneel. In zeer uitzonderlijke gevallen probeert een agressieve passagier de cockpit binnen te dringen.

Maatregelen

Welke maatregelen precies worden genomen, hangt af van de ernst van het incident. Bij matige overlast wordt een passagier direct op zijn gedrag aangesproken. Bij grotere overlast wordt een passagier bij aankomst aan de autoriteiten overgedragen en, wanneer mogelijk, kunnen dronken of overlastgevende passagiers bij vertrek de toegang tot het vliegtuig worden geweigerd. In zeer bedreigende situaties wordt ervoor gekozen om een tussenlanding te maken, wat natuurlijk voor veel overlast zorgt bij de overige passagiers.

Vliegmaatschappijen treffen daarom ook maatregelen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Zo pleit Ryanair al jaren voor beperking van alcoholverkoop op vliegvelden en ook op het beter screenen van passagiers, voordat ze aan boord gaan. Het idee is dat wanneer horecapersoneel op een vliegveld probleemgevallen vroegtijdig signaleert en doorgeeft, dit incidenten tijdens een vlucht voorkomt. Zodat de overlast en veiligheidsrisico’s in het luchtruim zelf zo veel mogelijk worden beperkt.

Arrestatie

De agressieve man die begin augustus voor overlast zorgde, maakte het nog niet zo bont dat het vliegtuig een tussenlanding moest maken. Wel is de man, die tijdens het incident zijn T-shirt en mondkapje uit- en afdeed, gearresteerd bij aankomt op Ibiza. Evenals zijn reisgenoot. Zo heeft niemand blijvende hinder ondervonden en de man zelf en zijn reisgenoot belanden waarschijnlijk op een zwarte lijst. Hierdoor kunnen zij toekomstige vluchten bij de KLM wel vergeten. Vakbond FNV pleit ervoor om een dergelijk vliegverbod uit te breiden naar andere vliegmaatschappijen, zodat agressieve passagiers niet alsnog elders voor overlast zorgen. Het aanleggen van zo’n overstijgende lijst vergt echter het uitwisselen van persoonsgegevens, wat onder de huidige Europese privacywetgeving niet zonder meer mogelijk is.