Nieuws

Nederland koopt negen extra F-35A’s

DEN HAAG – Defensie koopt negen F-35 jachtvliegtuigen extra. Staatssecretaris Barbara Visser heeft dit de Tweede Kamer dinsdag (8oktober) per brief laten weten.  Het totale aantal F-35’s voor de luchtmacht komt daarmee op 46.

Door negen toestellen aan de huidige vloot toe te voegen is Defensie beter in staat de grondwettelijke taken uit te voeren. Daarnaast wordt met de aanschaf de basis gelegd voor een derde F-35 squadron.

Door deze negen vliegtuigen inclusief personeel aan het vliegtuigenbestand toe te voegen, daalt volgens de staatssecretaris de belasting voor mensen voor een langdurige missie wezenlijk. Ook is de inzetbaarheid te verdelen over meer vliegtuigen. Dit heeft een positief effect op het voortzettingsvermogen van de F-35, doordat de vliegurenbelasting per toestel daalt. Ook verbetert de inzetbaarheid. Indien nodig is Nederland sneller aanwezig bij (potentiële) conflicten

Bij de verwerving zijn benodigde reservedelen en trainingsmiddelen zoals simulatoren en informatievoorzieningssystemen inbegrepen. Verder gaat het om speciale gereedschappen, meet- en testapparatuur en vliegtuig gebonden apparatuur. De gang van zaken bij de extra F-35’s verloopt daarmee hetzelfde als bij de 37 reeds bestelde jachtvliegtuigen.

De kosten worden geraamd op ongeveer € 1 miljard. Dit bedrag past volledig binnen het budget dat voor het Nationaal Plan beschikbaar is gesteld bij de Voorjaarsnota.

De F-35 vervangt de F-16 waarmee de luchtmacht sinds 1979 vliegt. Nederland kocht er ooit 213. Inmiddels vliegen er nog 61 van deze verouderde toestellen.

Geslaagd
Gelijktijdig werd bekend dat bij het Nederlandse F-35 Training Detachment (NODF-35) op Luke AFB de eerste Nederlandse piloot slaagde die binnenkort vanaf Vliegbasis Leeuwarden met de F-35A zal gaan vliegen.