Nieuws

HAARLEM – Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van KLM, Fokker en NLR heeft de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop ontworpen.

Op deze envelop staan zeven vliegtuigen in formatie van bovenaf afgebeeld. De formatie van de vliegtuigen zijn het bovenaanzicht van de op de drie postzegels afgebeelde vliegtuigen.

Het gehele postzegelvel bevat afbeeldingen van in totaal elf vliegtuigen; samen vormen ze oriëntatiepunten in de historische ontwikkeling van de drie organisaties in de periode 1919-2019. De postzegels, het postzegelvel en de eerstedagenvelop zijn vanaf 11 maart 2019 verkrijgbaar.

Ontwerper Ingmar Birza van Birza Design: “Waar je op de postzegels de vliegtuigen van opzij (‘en profil’) ziet vliegen, heb ik ervoor gekozen ze op de envelop van bovenaf af te beelden. De parade van vliegtuigen vult zo mooi de envelop en geeft een speels beeld. De vliegtuigen zijn door mij getekend met gebruik van beschikbare afbeeldingen in kleurschema’s van de KLM door de jaren heen. Je ziet van links naar rechts de Douglas DC-2, Fokker F.II, Fokker F.VII, Fokker 50, Fokker F27 Friendship, Fokker 100 en Cessna 550 Citation II. Het eerstedagsstempel is ontworpen door de ontwerpers van de postzegels en stelt een vliegtuigraam voor.”

Voor de automatisering werden postzegels ‘ergens’ op de envelop geplakt. Met de automatisering is gekozen voor één vaste plek: de rechterbovenhoek. Voor het frankeren van een brief worden dus een of meerdere postzegels in de rechterbovenhoek aan de voorzijde van een envelop geplakt. De reden hiervoor is dat de meeste mensen rechtshandig zijn.

Met vliegtuigen als vervoermiddel werd de communicatie tussen mensen en bedrijven versneld, een postzegel voor de luchtvracht was daarom in het begin duurder.

Tekst gaat verder onder de foto….

Verzamelwaarde
In de postzegelhandel waren vroeger de enveloppen zonder zegels los te koop. Verzamelaars frankeerden ze en stuurden ze (in een omslag) naar de PTT, om ze daar op de dag van uitgifte af te laten stempelen. Na 1960 gingen steeds meer verzamelaars de enveloppen ‘blanco’ (zonder adres) verzamelen. Oudere eerstedagenveloppen zonder adres zijn schaars en een interessante investering. Eerstedagenveloppen zijn een geliefd verzamelobject voor themaverzamelaars en verzamelaars van specifieke postzegelontwerpers, ze zijn ook los verkrijgbaar.

https://nvph.nl/