Nieuws

DELFT – Vanmiddag (vrijdag 27 september) houdt prof.dr.ir. Henk Blom zijn intreerede als hoogleraar Air Traffic Management Safety aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, van de TU Delft. Centraal in  deze rde staat de ‘agent-based safety risk analysis’, een methode waarmee door middel van socio-technisch modelleren en simuleren de capaciteit en veiligheid van nieuwe ATM-ontwerpen bepaald kunnen worden.

Bij socio-technisch modelleren en simuleren neemt de onderzoeker de dynamische interacties tussen menselijk handelen, beleid van organisaties, externe omstandigheden en technische systemen als variabelen mee in de analyse. Deze methode was tot nu toe nog niet belegd bij een specifieke leerstoel aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Henk Blom werkt een dag per week voor de TU Delft en daarnaast bij het NLR.

De huidige werkwijzen, systemen en instrumenten om vliegtuigen snel en efficiënt van het ene naar het andere vliegveld te loodsen zijn zeer veilig. Maar een centrale luchtverkeersleiding die alle vliegbewegingen coördineert en aanstuurt is ook erg arbeidsintensief. Om de groei van het aantal commerciële vluchten aan te kunnen, zijn aanpassingen in Air Traffic Management nodig.