Nieuws

De Europese Commissie heeft donderdag (19 november) laten weten dat er geen bezwaren zijn tegen de rijksbijdrage van 18,6 miljoen euro aan Groningen Airport Eelde voor de baanverlenging. Hiermee is een volgende belangrijke stap gezet in het realiseren van de baanverlening. Indien de vervolgprocedures spoedig verlopen, is de verwachting dat in 2011 de verlengde landingsbaan in gebruik kan worden genomen.

 Met de goedkeuring van de Europese Commissie is een volgende belangrijke stap gezet naar verlenging van de landingsbaan. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat moet op grond van een eerdere uitspraak van de Raad van State binnen zes weken na vandaag opnieuw een beslissing nemen over de geuite bezwaren.
 
Voorbereidingen
Nadat deze procedure over de  “Beslissing op bezwaar” is afgerond, wil Groningen Airport Eelde zo snel mogelijk de verdere voorbereiding van de aanleg ter hand nemen. Dit betekent dat de gemeente Tynaarlo het bestemmingsplan in procedure gaat brengen om o.a. de ruimtereservering voor de baanverlenging, de omlegging van wegen en de natuurcompensatie mogelijk te maken. Ook zal tegelijkertijd de voorbereiding van de aanbesteding worden opgestart.

Andere bijdragen
De Europese Commissie heeft naast de bijdrage voor de baanverlenging ook andere bijdragen aan de luchthaven onderzocht. Dit gebeurde naar aanleiding van bezwaren van omwonenden. Onder meer ging het hierbij om de financiering van de luchtverkeersleiding op de luchthaven en de bijdrage aan de bouw van de nieuwe vertrekhal. Ook deze bijdragen zijn goedgekeurd.

Lange historie
De plannen voor de baanverlenging van 1800 naar 2500 meter kennen al een historie van vele tientallen jaren en zijn in 2001 in een Aanwijzingsbesluit al goedgekeurd door het Rijk. De vele bezwaren die tegen dit besluit zijn ingebracht, werden in juni 2008 door de Raad van State vrijwel alle ongegrond verklaard, alleen de vraag of de rijksbijdrage voor de baanverlenging de toets van de Europese Commissie zou kunnen doorstaan stond nog open. De Raad van State stelde zich op het standpunt dat de rijksbijdrage van 18,6 miljoen euro voor de baanverlenging had moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie in Brussel om te toetsen of inderdaad sprake was van toelaatbare staatssteun. De rijksbijdrage was niet eerder aangemeld omdat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van oordeel was dat de aanmelding van de bijdrage volgens de Europese regels niet nodig was. De afspraken voor de financiering van de baanverlenging en de overige overheidsbijdragen dateren namelijk uit een periode waarin voor steun aan luchthavens nog geen formele regels bestonden. Na de uitspraak van de Raad van State is het ministerie in contact getreden met de Europese Commissie, die dit vervolgens heeft onderzocht.

Waarom baanverlenging
De luchthaven kan zich met een verlengde baan ontwikkelen tot volwaardige speler in de markt van Europese bestemmingen. Daardoor krijgen de internationale bereikbaarheid en de economische positie van het noorden van Nederland een zeer belangrijke impuls. Groningen Airport Eelde wil bij de verdere ontwikkeling vooroplopen als duurzame regionale luchthaven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.