Nieuws

 LELYSTAD – De ministers Eurlings en Cramer hebben hun handtekening gezet onder het aanwijzingsbesluit voor Lelystad Airport.  Woensdag 4 november 2009 is de publicatie daarvan in de Staatscourant. Dit meldt de gemeente Lelystad dinsdag (3 november). De luchthaven krijgt daarmee een vergunning voor verlenging van de start- en landingsbaan naar 2.100 meter.

De Schiphol Group heeft aangegeven Lelystad Airport in verband met de economische crisis gefaseerd te ontwikkelen. Tot het moment dat de start- en landingsbaan wordt verlengd zal Lelystad Airport zich met de bestaande baanlengte van 1.250 meter ontwikkelen tot `business airport’. Het aanwijzingsbesluit wordt nog deze week gepubliceerd in de Staatscourant.

Het aanwijzingsbesluit maakt de gefaseerde ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk.  De convenantpartners Ontwikkeling Lelystad Airport (Gemeente Lelystad, Provincie Flevoland, Lelystad Airport en Schiphol Group) stellen hiervoor een plan op.

Grotere geluidscontour
Met de ruimte en de mogelijkheden die de ministers met het aanwijzingsbesluit bieden, kan Lelystad Airport zich al op korte termijn ontwikkelen tot een zakenluchthaven waarbij middelgrote toestellen met 50 tot 70 zitplaatsen kunnen worden ingezet. Daarvoor krijgt de luchthaven voor de periode tot aan ingebruikneming van de verlengde baan een grotere geluidscontour dan de nu geldende geluidszone. Op het moment dat de verlengde baan in gebruik  wordt genomen gaat de grotere geluidszone gelden. Vluchten met grotere vliegtuigen zoals de Boeing 737 en Airbus 320 kunnen vanaf dat moment plaatsvinden. Zo kan Lelystad Airport zich bij de bestaande  baanlengte al ontwikkelen tot een volwaardige zakenluchthaven en wordt de omgeving beschermd tegen oneigenlijk gebruik van de geluidscontour die bestemd is voor de grotere vliegtuigen.
Door de nieuwe mogelijkheden die de Lelystadse luchthaven nu krijgt, kan in de komende jaren nieuwe bedrijvigheid ontstaan. Een verdubbeling van de huidige werkgelegenheid: van 350 naar 700 banen, is naar de mening van de convenantpartners in deze eerste fase mogelijk.
`Linksom’ route is meest milieuvriendelijke alternatief
In zijn aanwijzingsbesluit kiezen de ministers voor een `linksom’ uitvliegroute (ten oosten van Lelystad Airport en Lelystad) in plaats van een route over de Oostvaardersplassen. Gemeente Lelystad en provincie Flevoland hebben nog steeds een voorkeur voor een route over de Oostvaardersplassen. Die gaat niet over bewoond gebied, terwijl er naar het oordeel van gemeente en provincie geen aantoonbaar grote nadelige effecten op de natuur zijn.

Natuureffecten
Volgens de commissie m.e.r. zijn er wel  verschillen in natuureffecten. De route over de Oostvaardersplassen  kan volgens de commissie m.e.r. mogelijk leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van dit Natura 2000 gebied. Met de `linksom’ route richting Gooi- en Veluwemeer is die mogelijke aantasting afwezig. De commissie m.e.r. heeft de ministers dan ook geadviseerd dit `meest milieuvriendelijke alternatief’ te volgen.

Onderzoek
De bij het aanwijzingsbesluit behorende vliegroutes worden vastgesteld in de Regeling luchtverkeersdienstverlening. De minister heeft toegezegd dat bij de totstandkoming hiervan de omgeving om advies wordt gevraagd. Uitgangspunt  daarbij is dat woon- en natuurgebieden zoveel mogelijk  worden vermeden en dat hiervoor de modernste technieken en (navigatie)apparatuur worden ingezet. Gemeente Lelystad en provincie Flevoland willen nader onderzoek om in de toekomst alsnog te kunnen kiezen voor een route over de Oostvaardersplassen.

Motie 1: Kamer wil luchtverkeersleiding
Om de mogelijkheden die het aanwijzingsbesluit biedt volledig te kunnen benutten is het van belang dat de minister een besluit neemt om op korte termijn volwaardige verkeersleiding op Lelystad Airport in te stellen.
Bij de behandeling van de aanwijzing in de Tweede Kamercommissie voor verkeer en waterstaat op 15 oktober jl.  is hierover een motie aangenomen. Deze motie vraagt de regering om in 2010, in overleg met betrokken partijen, te komen tot een plan van aanpak, inclusief de wijze van financiering. Daarin wordt duidelijk  hoe en op welke termijn volledige luchtverkeersleiding op Lelystad Airport gerealiseerd wordt. Minister Eurlings heeft daarbij aangegeven dat hij zich sterk wil maken dat luchtverkeersleiding op Lelystad Airport er snel komt. Waar normaal gesproken invoeren van luchtverkeersleiding anderhalf jaar duurt zal hij zijn best ` om deze termijn door middel van maatwerk te versnellen.’

Motie 2: Kamer spreekt zich voor uitbreiding op bestaande locatie
De Tweede Kamercommissie heeft op 15 oktober jl. een tweede motie aangenomen dat uitgaat van uitbreiding van Lelystad Airport op de bestaande locatie. De Kamerleden denken dat de aanvlieg- en vertrekroutes op en vanaf Lelystad Airport zo te maken zijn dat die het vliegverkeer op Schiphol niet belemmeren. Onder die voorwaarde hebben de Kamerleden met deze motie duidelijk gemaakt dat andere locaties  niet aan de orde zijn. Dat geeft duidelijkheid bij omwonenden, bij het bestaande bedrijfsleven en bij mogelijke investeerders op en nabij de Lelystadse luchthaven.
De motie is van groot belang voor oud-minister Hans Alders en zijn Tafel van Lelystad. In opdracht van het kabinet onderzoekt hij op middellange termijn de mogelijkheden van uitplaatsing van 70.000 vluchten van Schiphol naar de regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad. Daar hoort ook een advies bij over de beste locatie voor een grotere luchthaven. Hans Alders zal rekening houden met de uitspraak van de Kamer. Het advies van Alders wordt voor de zomer 2010 verwacht.

Bron: www.lelystad.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.